สถิติ Re-entry permit (ราย)
 
เดือน
2559
95
150
271
138
47
50
45
56
119
102
95
79
1247
2560
53
71
291
81
106
77
72
89
163
182
118
206
1509
2561
123
190
361
121
87
59
54
74
114
153
90
147
1573
2562
117
214
413
234
102
88
78
65
121
157
43
101
1733
2563
99
95
109
7
3
3
0
0
0
5
6
7
334
2564
3
3
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
 
กำลังแสดงหน้า : 1