สถิติแสดงคนต่างด้าวขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวระยะสั้น(ราย)
 
เดือน
2559
20
40
25
21
31
30
23
21
35
13
16
28
303
2560
20
37
34
23
39
31
39
26
16
22
43
27
357
2561
30
36
20
22
43
35
35
30
24
17
32
26
350
2562
44
43
28
48
40
27
33
27
22
40
14
29
395
2563
42
37
99
93
2
0
0
0
215
49
154
87
778
2564
101
101
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
 
กำลังแสดงหน้า : 1