สถิติแสดงการจับกุมคนต่างด้าว (คน)
 
เดือน
2559
47
72
112
13
77
43
64
71
45
136
46
66
792
2560
11
92
29
13
43
144
402
4
4
3
86
40
871
2561
23
71
151
58
29
29
107
76
25
65
43
52
729
2562
38
35
27
50
57
41
46
20
20
17
23
8
382
2563
42
21
12
0
2
3
19
4
6
9
1
7
126
2564
9
9
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
 
กำลังแสดงหน้า : 1