สถิติการผลักดัน-ส่งกลับบุคคลต่างด้าว (คน)
 
เดือน
2559
19
34
62
41
110
19
84
97
55
133
30
75
759
2560
42
103
29
20
46
169
407
38
16
4
91
42
1007
2561
7
91
25
30
49
1
61
91
12
59
30
62
518
2562
9
32
17
34
56
53
46
32
7
6
5
10
307
2563
11
4
23
0
0
27
12
23
15
12
0
18
145
2564
8
8
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
 
กำลังแสดงหน้า : 1