สถิติพาหนะเรือเข้า - ออก(ลำ)
 
เดือน
2559
13
11
12
15
11
13
12
14
12
10
11
11
145
2560
10
10
16
11
10
14
9
9
7
13
10
11
130
2561
12
12
11
13
12
10
12
15
12
12
11
10
142
2562
9
9
10
9
10
7
7
10
8
14
4
7
104
2563
9
8
10
7
7
8
11
9
11
10
9
8
107
2564
9
9
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวม
 
กำลังแสดงหน้า : 1