แสดงแผนที่ตั้ง
 
ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการ เดอะวิลเทจ เลขที่ 99/34 ถ.อ้อมค่ายวชิราวุธ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ 075-450491-2