ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำกรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   
 
   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำกรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่