ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง ยกเลิกประกาศเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการ ตม.จว.นครศรีธรรมราช
   
 
   ตามประกาศ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 24 มีนาคม 2565 เนื่องจาก การทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 จึงขอยกเลิกการประกาศดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖5
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่