ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ "ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการ งานคนเข้าเมือง จองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถสแกน QR
   
 
   ประชาสัมพันธ์ "ผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการ งานคนเข้าเมือง จองคิวผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถสแกน QR Code หรือผ่านทาง www.immigration.go.th
An applicant can make an online Queue reservation for pre-service appointment at or www.immigration.go.th
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่