ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งประชาสัมพันธ์ การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน ของคนต่างด้าวออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของสำนักงา
   
 
   แจ้งประชาสัมพันธ์ การแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน ของคนต่างด้าวออนไลน์ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง : https://www.immigration.go.th ++++++++++++++++++ Please access the Immigration Bureau website URL: https://www.immigration.go.th/ and select the Online Service menu to access the Over 90 day residence notification screen.
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่