ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง
 
ข่าวการจัดซื้อ/จัดจ้าง สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้าง ตม.จว.นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564
   
 
   สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้าง ตม.จว.นครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 1-2
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
  Download Click